rss

Medlem av Renas AS

  • avon er medlem av Renas AS, som er landets ledende EE-returselskap med 170 innsamlere og 15 behandlingsanlegg over hele landet.

    Renas samler årlig inn nærmere 50.000 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) og ivaretar innsamlingsansvaret til 2.900 produsenter og importører av EE-produkter. Renas er en non profit organisasjon, eid av Elektroforeningen (EFO) og bransjeforeningen Elektro og Energi.

    avon betaler 0,30% avgift ved innførsel som gjenspeiler utgiftene Renas AS har til arbeidet.

    Vi kan ta imot elektronisk avfall både i Trondheim og Oslo.